آیا کوله‌پشتی‌ میتواند باعث کمردرد شود؟

کوله پشتی می تواند منجربه کمر درد دانش آموزان شود، یک جراح ارتوپد توصیه هایی برای والدین و بچه ها در خصوص کوله پشتی دارد. دکتر جوشوا هیمان از نیویورک: والدین باید کوله پشتی کودک خود را هر روزه بررسی کنند. کودکان و نوجوانان از آن چه که در توانشان هست بسیار بیشتر برمی‌دارند و با…

ادامه مطلب