درمان کمر درد در اصفهان

از بهترین پزشکان درمان کمر درد در اصفهان میتوان به آقای دکتر امیر قنبریان، دکترای پزشکی و متخصص کایروپرکتیک از آمریکا، دارای بوردهای ایالتی و ملی آمریکا NBCE، عضو انجمن علمی کایروپرکتیک کالیفرنیا CCA اشاره کرد، اقای دکتر امریر قنبریان بهترین متخصص و دکتر  درمان کمر درد در اصفهان یکی از بهترین پزشکان برای درمان کمر…

ادامه مطلب