درمان یبوست با توانبخشی

دکتر امیر قنبریان متخصص کاریوپراکتیک یبوست مزمن بسیار شایع است. در نوعی از آن بیمار علی رغم زور زدن برای دفع اسفنکتر مقعد را سفت می کند این نوع یبوست درمانهای طب فیزیکی و توانبخشی بخوبی پاسخ می دهد در برخی از بیماران این یبوست بطور کامل درمان می شود.. مشخصات این نوع یبوست به…

ادامه مطلب