الکتروماگنتیک تراپی یا مگنت تراپی چیست؟

الکتروماگنتیک تراپی یا مگنت تراپی تأثیر درمانی مغناطیس از زمان هیپوکرات در طب باستانی شناخته شده و کاربرد داشته است. میدان های مغناطیسی در زندگی انسان نقش مهمی دارند و این نقش زمانی قابل درک است که بدانیم زمین خود یک مغناطیس بزرگ می باشد. با عبور جریان از یک سیستم، در اطراف آن میدان…

ادامه مطلب