رابطه بی اشتهایی و افزایش سن

به طور طبیعی با افزایش سن اشتها کم میشود. کاهش اشتها باعث میشود افراد در معرض سوء تغذیه قرار گیرند. سوء تغذیه نیز مانند چاقی مضر است. سوء تغذیه میتواند همراه با عوارضی مثل زخم بستر، اختلال مغزی، افت فشارخون هنگام بلند شدن، عفونت و کم خونی باشد. افرادی که دچار سوء تغذیه میگردند بیشتر…

ادامه مطلب