ارتوکین تراپی چیست ؟

ارتوکین تراپی چیست ؟ ارتوکین تراپی چیست : روشی مدرن برای درمان بیماری‌های مفصلی و کمردرد دیسکی است .نوعی پروتئین، سیتوکین، اینترلوکین ۱ ( IL-1) عامل التهاب و درد مفاصل است. درمان شامل استفاده از یک آنتاگونیست بیولوژیکی، آنتاگونیست گیرنده اینترلوکین -۱ (IL-1Ra) با تزریق است که از پلاسمای خون بیمار جدا شده است. پروتئین…

ادامه مطلب