ارتباط سرگیجه و گردن درد

بررسی ارتباط سرگیجه و گردن درد شاید با خود فکر کنید که علت سرگیجه شما رد کردن یک دست انداز در مسیر کار روزانه تان باشد. و یا شاید فکر کنید این سرگیجه ها ناشی از خم شدن بیش از حد بر روی گوشیان اتفاق بیفتد یا شاید حتی حدس بزنید که آرتروز شما در…

ادامه مطلب