چه کسانی نیاز به جراحی دیسک دارند؟

چه کسانی نیاز به جراحی دیسک دارند؟ بیمارانی که نیاز به جراحی دارند، دارای مشخصاتی هستند که در آن صورت پزشک توصیه به جراحی می‌کند، اما در غیر این صورت امکان درمان به روش‌های غیرجراحی وجود دارد. در مواردی که بعد از جراحی، دردها ادامه دارد، به این دلیل است که بیمار شرایط جراحی را…

ادامه مطلب