اثرات کلی مگنت تراپی

اثرات کلی مگنت تراپی: اثرات التیامی یا بازسازی در بافت های استخوان و پریوست اثر ضد التهاب: اثر ضد التهاب این روش در مطالعات بر روی استئومیلیت باکتریال مزمن و حاد و نیز التهابات استریل رومائید و نیز آرتروز(استئو آرتریت) ثابت شده است.   دکتر امیر قنبریان دکترای پزشکی و متخصص کایروپرکتیک از آمریکا دارای…

ادامه مطلب