آب درمانی و کاهش زمین خوردن سالمندان

تاثیر آب درمانی در کاهش ریسک زمین خوردن سالمندان در این مطلب از سایت دکتر امیر قنبریان متخصص درمان دیسک کمر اصفهان به ارتباط آب درمانی و کاهش زمین خوردن سالمندان می پردازیم.بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، تقریباً ۳۰ درصد از جمعیت سالمندان بالای ۶۵ سال، حداقل یک بار در سال، زمین خوردن را تجربه…

ادامه مطلب