آشنایی با سندروم پیریفورمیس و درد سیاتیک

سندروم پیریفورمیس و درد سیاتیک چیست؟ در این مطلب سایت دکتر امیر قنبریان درمان دیسک کمر اصفهان بطور خلاصه به مطالعه بیشتر سندروم پیریفورمیس و درد سیاتیک می پردازیم. سندروم پیریفورمیس به علت کوتاه شدن یا سفت شدن و اسپاسم عضله پیریفورمیس رخ می‌دهد. پیریفورمیس عضله کوچکی است که در عمق لگن و باسن قرار…

ادامه مطلب

باورهای غلط درمورد کمردرد

باورهای غلط درمورد کمردرد چیست؟ در این نوشته سایت دکتر امیر قنبریان درمان دیسک کمر اصفهان بطور خلاصه به مطالعه باورهای غلط درمورد کمردرد می پردازیم. استراحت مطلق :«برای بهبود کمردرد نیاز به استراحت مطلق وجود دارد» در گذشته پزشکان معتقد بودند استراحت مطلق به بهبود درد کمر کمک می‌کند اما امروزه ثابت شده است…

ادامه مطلب