راه های درمانی بیماری دوپویترین

بررسی راه های درمانی بیماری دوپویترین درحال حاضر درمان قطعی برای بیماری دوپویترین وجود ندارد، اگرچه این درگیری خطرناک هم نمیباشد. سیر بیماری فرد به فرد متفاوت است ولی اغلب پیشرفت این درگیری بسیار آهسته است و اغلب در طی سالهای طولانی برای بیمار اختلال ایجاد مینماید، برای برخی از بیماران این درگیری پس از…

ادامه مطلب