بررسی جراحی بسته دیسک کمر | درمان دیسک کمر اصفهان

ورزش‌های مناسب برای دیسک کمر

در ادامه چند حرکت ورزشی مناسب را برای بهبود دیسک کمر معرفی خواهیم کرد:

حرکت پل

 • به پشت دراز بکشید و زانوها را خم کنید. کف پاها روی زمین قرار بگیرد.
 • عضلات باسن و شکمتان را منقبض کنید، اما به سر و شانه‌های خود فشار وارد نکنید.
 • باسن خود را از زمین بلند کنید، تا حدی که زانوها، باسن و ناحیه شانه‌ها در یک خط راست قرار گیرند.
 • پنج شماره در همین وضعیت بمانید و نفس‌های عمیق بکشید، سپس به وضعیت اولیه برگردید.
 • ۵ بار در روز این حرکت را انجام دهید، سپس رفته رفته تعداد را بالا ببرید.

چرخش یا تیلت لگن

 • به پشت دراز بکشید و زانوهای خود را خم کنید.
 • عضلات کمر خود را منفبض کنید تا کمر کاملا به زمین بچسبد.
 • ۵ ثاینه این وضعیت را حفظ کنید و سپس به حالت استراحت برگردید.
 • در ابتدا این ورزش را ۳ بار تکرار کنید اما در ادامه سعی کنید به تدریج تعداد این حرکت را افزایش دهید و به ۱۰ بار برسانید.

کشش زانو به سینه

 • یکی از زانوهای خود را بلند کرده و به سمت قفسه سینه بیاورید.
 • با ۲ دست آنرا برای مدت ۲۰ تا ۳۰ ثانیه با نفس‌های عمیق کنترل شده نگه دارید.
 • تمرین را ۳ بار تکرار کرده و با پای دیگر نیز انجام دهید.

کشش چرخشی کمر

 • در حالی که به پشت دراز کشیده‌اید، زانوها را جمع کنید و کف پاها را روی زمین قرار دهید.
 • شانه و پشت خود را روی زمین نگه‌دارید. سپس زانوهای خم شده‌تان را تا حدی به طرف چپ بچرخانید که با زمین تماس پیدا کنند، یا تا حد ممکن به زمین نزدیک شوند. توجه داشته باشید که نباید این حرکت باعث درد شود، در نتیجه تا جایی که برایتان مقدور است زانو را بچرخانید.
 • تا ۵ ثانیه در این حالت بمانید.
 • این حرکت را برای سمت دیگر بدن نیز انجام دهید.

 

 

آشنایی با خدمات کایروپراکتیک مطب دکتر امیر قنبریان در اصفهان

دکتر امیر قنبریان متخصص کایروپراکتیک اصفهان در کلینیک۲۴