سلام ورزش کگل یکی از اصلی ترین ورزش های تقویت عضلات کف لگن می باشد. این ورزش اصلی ترین ورزش در بیماران با بی اختیاری ادرار ، ورزش برای افزایش نغوظ الت تناسلی  و زود انزالی در مردان می باشد اما ورزش های زیاد دیگیی هم در این زمینه وجود دارد که  از جمله  آنها می شود به پا زدن ، ورزش تیلتینگ و ورزش های مانند استپ اشاره کرد.

ورزش کگل سال هاست که مورد تایید علم پزشکی است ولی اصلی ترین و قدیمی ترین کاربرد آن تقویت عضلات لگنی در بیمارانی است که بی اختیاری ادرار دارند. اقایان جوانی که اختلالات نغوظ دارند هم می توانند از این ورزش کمر و لگنی استفاده کنند و اغلب بین ۶ تا ۸ هفته تاثیرات ورزش مثتمر در انها ظاهر می شود