خالی کردن مفصل زانو-پایداری و ناپایداری آن | درمان دیسک کمر اصفهان

مفصل زانو

خالی کردن مفصل زانو به عنوان یک پاسخ دفاعی یا حفاظتی دانست که زانو و بافت‌های اطراف آن برای جلوگیری از تشدید آسیب‌دیدگی از خود بروز می‌دهند.خالی کردن زانو را می توان یکی از علل زانو درد دانست.

احساس قفل کردن یا خالی شدن زانو برای شخص بیمار مشخص می‌کند که باید حرکت تنش‌زای خود به ویژه بلند کردن جسم سنگین را متوقف کند تا بیش از این بر زانوی آسیب‌دیده فشار وارد نشود.

اگرچه خالی کردن مفصل زانو اغلب در مورد زانوهای آسیب‌دیده یا مصدوم مشاهده می‌شود، اما بعضی از بیماری‌های مربوط به استخوان‌ها و مفاصل نیز می‌تواند منجر به قفل شدن زانو شود.

بسیاری از افرادی که دچار قفل شدن زانو می‌شوند، تا حد زیادی از آن وحشت دارند.

مسلماً احساس خالی کردن زانو و ناتوانی در حفظ تعادل بدن به خاطر آن برای هر کسی ناخوشایند است.

خالی کردن مفصل زانو می‌تواند به چند دلیل اتفاق بیفتد.

خالی کردن مفصل زانو-پایداری و ناپایداری آن | درمان دیسک کمر اصفهان

پایداری و ناپایداری زانو

پایداری مفصل زانو به وسیله شکل خاص استخوان‌ها و مینیسک زانو و نیز ساختارهای حمایت کننده موجود در اطراف مفصل تأمین می‌شود.

این ساختارها شامل چهار رباط اصلی می‌باشد که عبارتند از:

  • رباط صلیبی قدامی (ACL)
  • رباط صلیبی خلفی (PCL)
  • رباط جانبی داخلی (MCL)
  • و رباط جانبی خارجی (LCL)

علاوه بر این رباط‌ها، کپسول‌های مفصلی:

  • خلفی – داخلی
  • و خلفی – خارجی
  • باند ایلیوتیبیال

نیز در پایداری مفصل زانو نقش مهمی دارند.

عضلاتی که در اطراف مفصل زانو قرار دارند نیز به عنوان عوامل ثانویه در تأمین پایداری حرکت مفصل زانو نقش دارند.

این عارضه می تواند نشان دهنده آسیب های جدی به تاندون ،مینیسک یا رباط های زانو و یا پیشرفت آرتروز زانو باشد .

مراجعه به موقع به پزشک متخصص موجب تشخیص به هنگام و اعمال درمان موثر بیماری خواهد شد.


جهت مشاهده‌ی صفحه‌ی اینستاگرام دکتر امیر قنبریان کلیک کنید.


مطالب پیشنهادی:

علل گودی کمر شدید در زنان

آیا می توان از بیماری دیسک کمر جلوگیری کرد؟

درمان کیست بیکر زانو