تشخیص و خطرات چرخش رو به خارج پا | درمان دیسک کمر اصفهان | دکتر امیر قنبریان

بررسی تشخیص و خطرات چرخش رو به خارج پا

در ادامه این مطلب از سایت دکتر امیر قنبریان متخصص درمان دیسک کمر اصفهان تشخیص و خطرات چرخش رو به خارج پا را مورد بررسی قرار می دهیم. بدشکلی های چرخشی (دفورمیتی های روتیشنال) در اندام تحتانی در بچه ها شایع میباشد. مشکلات چرخشی در بچه ها شامل چرخش رو به داخل یا رو به خارج پا است. چرخش رو به خارج شیوع کمتری نسبت به چرخش رو به داخل دارد.

تشخیص علل چرخش رو به خارج پا

علل اصلی این بدشکلی شامل رتروژن واکسترنال تیبیال تورشن میباشد. تشخیص دقیق علت بدشکلی های چرخشی با گرفتن تاریخچه و معاینه فیزیکی که شامل ارزیابی پروفایل چرخشی (اندازه گیری چهار جز اصلی چرخش اندام تحتانی) تاحدود زیادی قابل انجام است.

جداول مخصوص مربوط به اندازه های طبیعی این اجزا در دسترس هستند. در اغلب موارد این بدشکلی ها به مرور زمان بهبود میابد. برای اطمینان بخشی والدین معاینه فیزیکی دقیق و اندازه گیری متوالی این اجزا مناسب و مفید است. درمان این دفورمیتی ها اغلب به شکل کنسرواتیوبوده و استفاده ازانواع بریس ها یا گچ گیری های اصلاحی و یا کفش های مخصوص اثر اثبات شده ای در درمان این بدشکلی ها ندارند.

در مواردی که بدشکلی ها بیش از۳ یا ۴ انحراف معیار با اندازه های طبیعی موجود در جداول استاندارد تفاوت داشته باشد ممکن است نیاز به جراحی اصلاحی داشته باشد. این دفورمیتی ها بصورت چرخش در صفحه ی عرضی رخ میدهند. یکی دیگر از روش های تشخیص اینکه بیمار به شکم بخوابد زانویش را در ۹۰ درجه خم کند در این حالت امتداد خطوطی که به موازات انگشتان دوم رسم میشود در خلف همدیگر را قطع میکنند و پاها باهم موازی نیستند.

خطرات چرخش مچ پا به داخل | درمان دیسک کمر اصفهان | دکتر امیر قنبریان

دلایل چرخش رو به خارج پا

 • چرخش استخوان های کف پایی به خارج و صافی کف پا
 • کالکانئووالگوس
 • زانوی ضربدری
 • ضعف عضلات به داخل چرخاننده ران
 • کوتاهی عضلات به خارج چرخاننده ران

عوارض چرخش رو به خارج پا

 • راه رفتن غیرطبیعی و نامطلوب
 • ظاهر ناخوشایند
 • آرتروز مفاصل اندام تحتانی
 • پارگی سریع کفش ها
 • کاهش میزان تحمل نیروهای عمودی توسط اندام تحتانی
 • درد در پاها
 • حرکات اصلاحی

اگر علت ضعف عضلات به داخل چرخاننده ران است:

 1. در حالت ایستاده و خوابیده بیمار به شکم یا پشت سعی میکند پا را از ران به داخل بچرخاند.
 2. در حالت خوابیده زانو را خم کرده و سعی میکند پاشنه پای خم شده را از سمت خارج به زمین برساند.(دراین حالت تراپیست باید در جهت حرکت مقاومت ایجادکند و همچنین از تراباند استفاده کند)
 • اگرعلت این ناهنجاری چرخش استخوانهای کف پایی به خارج و صافی پا باشد باید حرکات اصلاحی مربوط به کف پای صاف انجام شود.
 • اگرعلت این ناهنجاری زانوضربدری بودبایدحرکات اصلاحی مربوط به زانو ضربدری انجام شود.

در دو ناهنجاری بالا اگر علل ایجادکننده چرخش تیبیا به خارج یا داخل بود و یا چرخش فمور به داخل یا خارج و یا بیماری بلانت بود درمان با حرکات اصلاحی میسر نخواهد بود.

دکتر امیر قنبریان متخصص کایروپراکتیک اصفهان در کلینیک۲۴


مطالب پیشنهادی جهت مطالعه :

تشخیص ناهنجاری های مادرزادی نخاعی

روش های پیشگیری از آرتروز

فیزیوتراپی مبتلایان میلومننگوسل

دیدگاه خود را بنویسید