میگرن

به طور طبیعی با افزایش سن اشتها کم میشود. کاهش اشتها باعث میشود افراد در معرض سوء تغذیه قرار گیرند. سوء تغذیه نیز مانند چاقی مضر است. سوء تغذیه میتواند همراه با عوارضی مثل زخم بستر، اختلال مغزی، افت فشارخون هنگام بلند شدن، عفونت و کم خونی باشد.

افرادی که دچار سوء تغذیه میگردند بیشتر در بیمارستان بستری می شوند. همچنین این افراد در انجام اعمال شخصی خود نیازمند کمک بیشتری بوده و بیشتر زمین میخورند. لذا شناخت و درمان سوء تغذیه در افراد مسن بسیار مهم است.

درمان بی اشتهائی در افراد مسن نیازمند بررسی همه جانبه از نظر وجود بیماری زمینهای، مصرف داروهائی که باعث کاهش اشتها میشوند، وجود اختلالات بلع غذا و افسردگی و … دارد.

۱) در صورت کاهش وزن شدید و احساس ضعف به پزشک مراجعه شود.
۲) از گرفتن رژیمهای غذائی سخت و غیر ضروری اجتناب گردد.
۳) از مصرف داروهای افزایش دهنده اشتها بدون نظر پزشک خودداری شود.
۴) مصرف میوه و سبزیجات زیادتر شود.
۵) ورزش منظم توصیه میشود.