درد سیاتیک

عصب سیاتیک بلندترین و بزرگترین عصب تکی بدن انسان است که تقریباً در بزرگترین نقطه به اندازه انگشت شست است.
این عصب از مهره‌های کمری در محل خروج ریشه‌های عصبی از نخاع، از میان فاصله‌های بین استخوان‌های پشت ستون فقرات، شروع می‌شود و از پشت ران تا پایین پا و پنجه امتداد می‌یابد. هر گونه مشکل در مهره‌های کمری می‌تواند یکی از عصب‌های منتهی شونده به عصب سیاتیک را تحت الشعاع قرار دهد و در نتیجه درد در امتداد آن بخش از عصب منتشر شود. عصب سیاتیک به پا حس و قدرت می‌دهد و واکنش نشان دادن آن را امکان‌پذیر می‌سازد. عصب سیاتیک نخاع را به بخش خارجی ران، عضله‌های همسترینگ پشت ران و عضله‌های پایین پا و کف پا متصل می‌کند. بنابراین آسیب دیدن عصب سیاتیک پا به ضعف عضلانی و یا بی‌حسی یا گزگز پا، مچ پا، کف پا و یا انگشتان پا منجر می‌شود.

 ترکیبی از عصب‌ها

عصب سیاتیک در واقع از ۵ عصب تشکیل می‌شود.
این عصب در سمت راست و چپ مهره‌های کمری با ترکیبی از عصب‌های چهارم و پنجم و سه عصب نخستین مهره‌های خاجی تشکیل می‌شود.
هر یک از عصب‌ها از ستون فقرات از میان دو جسم مهره‌ای خارج می‌شود، عصب را بر اساس مهره بالایی آن نامگذاری می‌کنند.


دکتر امیر قنبریان

دکترای پزشکی و متخصص کایروپرکتیک از آمریکا

دارای بوردهای ایالتی و ملی آمریکا NBCE

عضو انجمن علمی کایروپرکتیک کالیفرنیا CCA