کایروپرکتیک

دکتر امیر قنبریان

دکترای پزشکی و متخصص کایروپرکتیک از آمریکا

دارای بوردهای ایالتی و ملی آمریکا NBCE

عضو انجمن علمی کایروپرکتیک کالیفرنیا CCA

 

دانلود آخرین مقاله

 

 

لیست خدمات قابل ارائه توسط ایشان:

دیدگاه خود را بنویسید